Zeidler, . K. . „Prakseologia międzynarodowa, Czyli Przypomnienie Pewnego pomysłu”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 301-10, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5277.