Ciechanowicz-McLean, J. . „Zasady Globalnego Prawa środowiska”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 311-23, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5278.