Topolska, P. . „Prawo Do Czystego środowiska Naturalnego - Od Deklaracji Sztokholmskiej Po Eksplorację Kosmiczną”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 325-3, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5279.