Szmyt, A. . „Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 345-53, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5281.