Jurkowska-Zeidler, A. . „Spór Komisji Nadzoru Finansowego Abris Capital Partners: międzynarodowe Umowy O Ochronie Inwestycji (bit) pomiędzy państwami członkowskimi V. Prawo Unii Europejskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 355-70, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5283.