Juchniewicz, E. . „Stosunek Prawnopodatkowy a Handel Elektroniczny”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 371-84, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5284.