Koncewicz, Tomasz Tadeusz. „Procedural Friend or Foe? The Advocate General in the Court of Justice of the European Union Revisited”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 385-00, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5285.