Warylewski, J. . „Rozmiar, Dynamika I Struktura przestępczości Seksualnej W Polsce, W Latach 1989–2017”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 417-56, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5287.