Zajadło, J. . „Lord Mansfield I Narodziny Prawa Autorskiego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 457-71, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5288.