Sylwestrzak, A. . „Skutki Prawne przynależności Krewnych Do Tzw. Wielkiej Rodziny”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(42)/2019, kwiecień 2019, s. 483-95, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5290.