Bączyk-Rozwadowska, K. „Prawne Aspekty Wspomaganej Prokreacji Post Mortem”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(49)/2021, marzec 2021, s. 46-65, doi:10.26881/gsp.2021.1.03.