Fras, Mariusz. „Odpowiedzialność Deliktowa biegłego Za Szkodę Spowodowaną Wydaniem Nieprawdziwej Lub nieprawidłowej Opinii W postępowaniu sądowym. Rozważania Na Tle Najnowszej Judykatury”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(49)/2021, marzec 2021, s. 66-84, doi:10.26881/gsp.2021.1.04.