Wałachowska, M. „Naruszenie Prawa Do Dokumentacji Medycznej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(49)/2021, marzec 2021, s. 85-100, doi:10.26881/gsp.2021.1.05.