Adrych-Brzezińska, I. „Ciężar Dowodu W Polskim Prawie Medycznym”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(49)/2021, marzec 2021, s. 119-30, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5703.