Majkowska-Szulc, S. „Ramy Prawne Certyfikacji wyrobów Medycznych Na przykładzie Oprogramowania wspomagającego Przepisywanie leków: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Z Dnia 7 Grudnia 2017 r., C-329/16”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(49)/2021, marzec 2021, s. 133-45, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5707.