Tomaszewska, Monika. „Prawo Do Jednakowego Wynagrodzenia I porównywalność Prac Niejednakowych Lekarzy I rezydentów: Wyrok Sądu Najwyższego Z Dnia 7 Kwietnia 2011 r., I PK 232 10”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(49)/2021, marzec 2021, s. 146-53, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5711.