Zemła-Pacud, Żaneta. „Przesłanki zdolności Ochronnej Dalszych Zastosowań Medycznych Z tytułu SPC: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Z Dnia 9 Lipca 2020 R. W Sprawie C-673 18 Santen”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(49)/2021, marzec 2021, s. 154-66, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5714.