Zeidler, Kamil, i Małgorzata Węgrzak. „Prawo Ochrony Dziedzictwa Kultury Jako Kompleksowa gałąź Prawa”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 11-27, doi:10.26881/gsp.2021.2.01.