Yatsunami, R. Y. „Rozważania Metodologiczne dotyczące międzynarodowego Handlu Dobrami Kultury – podejście Ze Statystyki Bayesowskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 28-46, doi:10.26881/gsp.2021.2.02.