Leo Tarasco, Antonio. „Pluralizm własnościowy I Publiczno-Prywatne zarządzanie Obiektami Wpisanymi Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, należącymi Do Republiki Włoskiej”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 47-67, doi:10.26881/gsp.2021.2.03.