Lanciotti, A. . „Roszczenia Restytucyjne Z Zakresu Podwodnego Dziedzictwa Kultury – Sprawa Brązu Getty’ego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 68-82, doi:10.26881/gsp.2021.2.04.