Gerecka-Żołyńska, Anna. „Międzynarodowe I Ponadnarodowe Uwarunkowania Penalizacji Nielegalnego Wywozu Dobra Kultury Z Terytorium państwa Uprawnionego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 83-98, doi:10.26881/gsp.2021.2.05.