Zalasińska, K. . „Ograniczenia W Wywozie materiałów Bibliotecznych Z Polski”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 99-109, doi:10.26881/gsp.2021.2.06.