Magri, G. . „Przegląd Konwencji UNESCO (1970) I Konwencji UNIDROIT (1995) Oraz Analiza Ich wpływu Na włoskie I Europejskie Prawo Cywilne”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 110-24, doi:10.26881/gsp.2021.2.07.