Łągiewska, M. . „Ratyfikacja Konwencji UNIDROIT Z 1995 R. − Mrzonka Czy Realna Perspektywa?”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 125-33, doi:10.26881/gsp.2021.2.08.