Arsic, M. . „Mediacja W Sporach dotyczących dóbr Kultury – Pro Et Contra”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 134-47, doi:10.26881/gsp.2021.2.09.