Bieczyński, M. „Od Kodeksu Teodozjusza Do Konwencji Z Nikozji – Ochrona Dziedzictwa Kultury Jako narzędzie Sekularyzacji”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 148-72, doi:10.26881/gsp.2021.2.10.