Davydov, Dimitrij. „Federalna różnorodność Kontra Harmonizacja – O Ostatnich Zmianach W Prawie Ochrony zabytków W Niemczech”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 191-05, doi:10.26881/gsp.2021.2.12.