Spina, Emanuel. „Stwierdzenie nieważności Pozwolenia Na wywóz Dzieł Sztuki W Prawie włoskim – Nowe Instrumenty Administracyjnoprawne a Zasada pewności Prawa”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 206-14, doi:10.26881/gsp.2021.2.13.