Garaeva, D. . „Implementacja Rekomendacji UNESCO W Sprawie Historycznego Krajobrazu Miejskiego W kontekście Granic Dopuszczalnej Zmiany”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 215-24, doi:10.26881/gsp.2021.2.14.