Guss, A. . „Prawo Ochrony Dziedzictwa Kultury Jako Jeden Z Trzech wymiarów Estetyki Prawa”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 225-38, doi:10.26881/gsp.2021.2.15.