Gadecki, B. . „Zasady Wymiaru Kary Grzywny Za przestępstwo Zniszczenia Zabytku: Wyrok Sądu Okręgowego W Toruniu Z Dnia 29 Marca 2018 R. W Sprawie IX Ka 688/17”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 263-8, doi:10.26881/gsp.2021.2.19.