Gwardzińska, Żaneta . „Wpływ Ochrony Dziedzictwa Naturalnego Na Zasady Nieuczciwej Konkurencji Na przykładzie Rosyjskiego Rezerwatu Przyrody Shulgan-Tash: Orzeczenie Sądu Arbitrażowego Republiki Baszkotorstanu W Sprawie Nr A07-19495/19”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 276-80, doi:10.26881/gsp.2021.2.21.