Plata, A. . „Roszczenie państwa dotyczące Prawa własności Dobra Kultury Jako Suwerenny Akt władzy a Problem Jurysdykcji Krajowej: Wyrok Sądu Apelacyjnego Dla Drugiego Okręgu Z Dnia 9 Czerwca 2020 R. W Sprawie Nr 19-2171-Cv”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 281-8, doi:10.26881/gsp.2021.2.22.