Guss, Aleksandra. „Międzynarodowa Konferencja«Konwencja UNIDROIT Z 1995 R. – Dobra Kultury Na skrzyżowaniu Praw I interesów» Z Okazji 25. Rocznicy Konwencji UNIDROIT W Sprawie Skradzionych Lub Nielegalnie Wywiezionych dóbr Kultury, 8-9 Października 2020 r., Rzym, Włochy”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(50)/2021, lipiec 2021, s. 293-9, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6077.