Ciechanowicz-McLean, J. „Instrumenty Prawne Ochrony Klimatu Przed Uchwaleniem Europejskiego Zielonego Ładu (2019)”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(51)/2021, wrzesień 2021, s. 9-20, doi:10.26881/gsp.2021.3.01.