Gonet, Wojciech. „Problematyka Prawa Pierwokupu gruntów Pod śródlądowymi Wodami stojącymi, przysługującego Skarbowi Państwa”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(51)/2021, wrzesień 2021, s. 52-62, doi:10.26881/gsp.2021.3.04.