Bojar-Fijałkowski, Tomasz. „Rozwój Morskiej Energetyki Wiatrowej W Polsce – Uwagi Na Tle Gospodarczego Prawa środowiska”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(51)/2021, wrzesień 2021, s. 63-75, doi:10.26881/gsp.2021.3.05.