Haładyj, Anna, i Michał Domagała. „Low Emission Zones in Municipal Adaptation Plans As an Example of Local Adaptation to Climate Changes”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(51)/2021, wrzesień 2021, s. 93-107, doi:10.26881/gsp.2021.3.07.