Marszałek, J. „Prawo Do Czystego środowiska Jako wartość Konstytucyjna”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(51)/2021, wrzesień 2021, s. 153-61, doi:10.26881/gsp.2021.3.11.