Nyka, M. „Problem odpowiedzialności Odszkodowawczej państw Za Szkody środowiskowe, W Tym Klimatyczne”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(51)/2021, wrzesień 2021, s. 162-7, doi:10.26881/gsp.2021.3.12.