Tomczak, T. „Oznaczenie I Indywidualizacja Remitenta”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 3(51)/2021, wrzesień 2021, s. 173-88, doi:10.26881/gsp.2021.3.13.