Lubasz, D. „Warunki wyrażania Zgody Jako przesłanki legalizującej Przetwarzanie Danych Osobowych”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(52)/2021, grudzień 2021, s. 62-79, doi:10.26881/gsp.2021.4.04.