Bielak-Jomaa, E. „Realizacja obowiązków Administratora Danych W związku Z Powierzeniem Przetwarzania Danych Osobowych, odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego Oraz Model współpracy między Tymi Podmiotami: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Z Dnia 11 Lutego 2021 r., DKN.5130.2024.2020”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(52)/2021, grudzień 2021, s. 175-87, doi:10.26881/gsp.2021.4.11.