Litwiński, P. „Naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych Przez Firmy Kurierskie: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Z Dnia 22 Kwietnia 2021 r., DKN.5130.3114.2020”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(52)/2021, grudzień 2021, s. 188-02, doi:10.26881/gsp.2021.4.12.