Wiewiórowski, Wojciech R. „Computer Privacy and Data Protection – CPDP 2021 “Enforcing Rights in Changing World”, Bruksela, 27–29 Stycznia 2021 R. (sprawozdanie)”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(52)/2021, grudzień 2021, s. 211-6, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6563.