Wałachowska, M. „Prawo właściwe Dla Roszczeń osób pośrednio Poszkodowanych”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(53)/2022, marzec 2022, s. 97-109, doi:10.26881/gsp.2022.1.06.