Tomaszewska, Monika. „Pojęcie «przepisy, których Nie można wyłączyć W Drodze umowy» W Przypadku Indywidualnej Umowy O pracę, W Rozumieniu rozporządzenia Rzym I”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(53)/2022, marzec 2022, s. 110-22, doi:10.26881/gsp.2022.1.07.