Gonet, Wojciech. „Postępowania upadłościowe I Restrukturyzacyjne Prowadzone Wobec rolników Indywidualnych. Wybrane Problemy”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(54)/2022, czerwiec 2022, s. 35-44, doi:10.26881/gsp.2022.2.03.