Kruczalak-Jankowska, Joanna. „Kontrola Prawomocnie Zatwierdzonego układu przewidującego Konwersję wierzytelności Na Akcje Lub udziały W postępowaniu Przed sądem Rejestrowym ”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2(54)/2022, czerwiec 2022, s. 91-102, doi:10.26881/gsp.2022.2.08.